Erklæring om databeskyttelse for webstedet

Juridisk rådgivning

1. Generelt
Controller: Polycart Limited - BG131004542 - Slavyanska 46, BG-2230 Kostinbrod, Sofia, Bulgarien, Den Europæiske Union, ("vi") er operatøren af Polycart Group of Companies' websteder og dets websteder ("websted").
Databeskyttelsesrådgiver - Emilia Boncheva, tlf.: +359 878 421007, e-mail: office (at) polycart.info Websteder for Polycart Group og dets associerede selskaber, der støtter denne erklæring om databeskyttelse i henhold til GDPR:
https://polycart.info
https://polycart-bg.com
https://polycart-envelopes.com
https://polycart-filing.com
https://printos.eu/site
https://polypack-packaging.com
https://packaging-excellence.eu

Vi lægger stor vægt på beskyttelsen af dine data. I den følgende fortrolighedspolitik forklares indsamling, behandling og brug af dine data på vores websteder. Vores hjemmeside kan indeholde links til tilbud fra andre udbydere, som denne privatlivspolitik ikke gælder for.

2. Personlige oplysninger

Personoplysninger er individuelle oplysninger om personlige eller materielle forhold vedrørende en bestemt eller identificerbar fysisk person. Dette omfatter oplysninger som f.eks. ens rigtige navn, adresse, postadresse og telefonnummer. Sikkerheden af personlige data er af stor betydning for os. Derfor drives vores websteder i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser, især EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og dens bulgarske ækvivalent.

3. Brug af webstedet uden at oplyse personlige oplysninger

Du kan bruge de oplysninger, der tilbydes på vores websted, uden at give personlige oplysninger.
a) Logfiler
Behandlingsobjekt: Når vores websted besøges, behandler vi oplysninger om den computer og browser, der anmoder om oplysninger, f.eks. tidspunktet for anmodningen, det indhold, der besøges, og typen af browser og operativsystem. Der indsamles ikke fuldstændige IP-adresser, som ville gøre det muligt at identificere bestemte computere og dermed bestemte internetbrugere.

Behandlingsformål: Disse data gør det muligt for os at vurdere, hvordan vores hjemmeside bruges, og at optimere vores hjemmeside, dvs. for at varetage legitime interesser. 6, stk. 1, litra f i GDPR.

b) Cookies
Hvis du giver os dit samtykke, bruger vi session cookies.
Behandlingsobjekt: Når du åbner vores hjemmeside, gemmer din webbrowser såkaldte cookies, dvs. små tekstfiler. Vores hjemmeside anvender session cookies, som kun gælder for den tid, som browsersessionen varer, og som ikke gemmes permanent, men slettes automatisk, når din browser lukkes. Cookies gemmer ikke data, der kan henføres til dig personligt. Indholdet af cookies sammenlægges heller ikke med personlige data, men forbliver pseudonymiseret (dataene kan kun direkte henføres
til en tilfældigt genereret identifikator).

Behandlingsformål: Disse cookies bruges til at behandle forespørgsler fra din browser til vores websted og til at tildele dem til en bestemt bruger, f.eks. hvilket indhold du allerede har åbnet eller hvilke produkter du har sat på din gemte indkøbsliste. De data, der gemmes af cookies, gør det muligt for os at vurdere, hvordan vores hjemmeside bruges, og at optimere vores hjemmeside, dvs. til varetagelse af legitime interesser.
Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvilket kan gøres i indstillingerne for din internetbrowser.

Muligheder for forebyggelse: Du kan forhindre, at der gemmes cookies ved at deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Du kan også til enhver tid se og slette indholdet af cookies. Hvis du deaktiverer cookies, kan du dog muligvis ikke bruge alle funktioner på vores websteder fuldt ud.

c) Google Analytics: Hvis du giver os dit samtykke, vil vi bruge Google Analytics.
Behandlingsobjekt: Vores hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc.
("Google"). Google Analytics bruger cookies. De oplysninger om din brug af hjemmesiden, som cookien genererer, overføres som regel til en Google-server i EU eller USA, hvor de gemmes. Din IP-adresse vil dog først blive forkortet inden for EU's medlemslande eller i andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Kun i undtagelsestilfælde vil din fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. Den IP-adresse, som din browser overfører via Google Analytics, vil ikke blive lagt sammen med andre Google-data.

Behandlingsformål: Google vil bruge disse oplysninger på vores vegne til at vurdere din brug af dette websted, til at udarbejde rapporter om webstedets aktivitet og til at udføre yderligere tjenester i forbindelse med brugen af webstedet og internettet for webstedets operatører. Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage
tid, kan du finde oplysninger om hvordan i din browsermanual.
Muligheder for forebyggelse:
Du kan forhindre, at der gemmes cookies ved at deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Du kan også til enhver tid se og slette indholdet af cookies. Hvis du deaktiverer cookies, kan du dog muligvis ikke bruge alle funktioner på vores websted fuldt ud.

Du kan desuden forhindre indsamling af cookie-genererede data (herunder din IP-adresse) om din brug af webstedet og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout; Du kan forhindre indsamling af data fra Google Analytics ved at klikke på følgende link. Dette vil installere en opt-out-cookie, der blokerer for indsamling af dine data ved fremtidige besøg på vores

websted: Deaktiver Google Analytics
Du kan finde yderligere oplysninger om Google Analytics' servicevilkår og privatlivspolitik på: www.google.com/analytics/terms/gb.html og policies.google.com;

4. Behandling af oplysninger, som du har fremsendt

Uden brugerens tilladelse vil der ikke blive behandlet personoplysninger ud over de tilfælde, der er nævnt i afsnit 3, når du bruger vores websted. Brugeren kan selv bestemme, om han ønsker at videregive personoplysninger, hvis han bliver anmodet herom.
Behandling af emnet:
Hvis du kontakter os via vores kontaktformular eller via e-mail, indsamler vi de personlige oplysninger, du oplyser, og indholdet af din anmodning. Behandlingsformål: Vi vil kun bruge disse oplysninger til at behandle din anmodning og til at sende dig f.eks.
materialer eller prøver. Inden for de gældende lovbestemmelser kan vi bruge dine personlige oplysninger til direkte markedsføring, dvs. til at forfølge legitime interesser, hvis du ikke gør indsigelse.
Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR (foranstaltninger forud for kontraktindgåelse) og art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR (legitime interesser).

5. Fortrolighed af dine oplysninger og videregivelse af dine oplysninger til tredjemand

Vores medarbejdere er forpligtet til at opretholde fortrolighed. Hvis det er nødvendigt, kan vi videregive dine personlige oplysninger til eksterne tjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt for at sende dig materialer eller prøver.
Derudover vil vi kun videregive personoplysninger til tredjeparter, hvis vi er forpligtet til det i henhold til loven, f.eks. til retsforfølgende myndigheder. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, litra c i GDPR.

6. Datalagringens varighed

Vi forsøger at behandle personoplysninger i det mindst mulige omfang. Vi gemmer kun dine data så længe, som det er påkrævet af hensyn til det pågældende formål, eller så længe det er påkrævet af hensyn til lovgivningen.

7. Dine rettigheder

Hvis de respektive lovkrav er opfyldt, har du ret til følgende rettigheder:

  • Du har ret til at få oplysninger om de personlige data, der er gemt om dig (artikel 15 i GDPR).
  • Du har ret til at få rettet eventuelle unøjagtige oplysninger (artikel 16 i GDPR).
  • Du har ret til at få slettet (art. 17) eller begrænset behandlingen (art. 18 i GDPR) af data, som ikke længere er nødvendige. Hvis der gælder lovbestemte opbevaringsperioder, f.eks. for forretningskorrespondance i henhold til handels- eller skattelovgivningen eller i tilfælde af en anden juridisk undtagelse, vil dataene ikke blive slettet, men deres behandling vil blive begrænset.
  • Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine data til direkte reklameformål og anden behandling af dine data af særlige grunde (artikel 21 i GDPR).
  • Du har ret til dataportabilitet (art. 20 i GDPR), dvs. ret til at kræve de data, du har givet os i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format, og til at få disse data overført til en anden dataansvarlig uden hindring fra vores side; hvis det er relevant, har du også ret til at kræve, at vi overfører dataene direkte til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt. Hvis du vil gøre dine rettigheder gældende, bedes du henvise til den adresse, der er angivet under punkt 1.
    Hvis du mener, at behandlingen af dine data er i strid med lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du indgive en klage til tilsynsmyndighederne (artikel 77 i GDPR). Vores lokalt kompetente tilsynsmyndighed er den bulgarske kommission for beskyttelse af persondata, adresse: 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Sofia 1592, Bulgarien, EU - www.cpdp.bg/en/

8. Datasikkerhed

Vi bruger kryptering på hele vores websted. Vi har installeret SSL-certifikater for datasikkerhed på alle vores websteder, så dine oplysninger holdes private. Alle data, som du indtaster i kontaktformularen, vil derfor blive overført til os i krypteret form og kan derfor ikke ses af uautoriserede tredjeparter.
Desuden træffer vi passende foranstaltninger for at sikre sikkerheden af de personlige data, som vi gemmer hos os. Alle data beskyttes samvittighedsfuldt mod tab, ødelæggelse, forvanskning, manipulation og uautoriseret adgang og videregivelse.

Fil underskrevet af Polycart LLC med elektronisk signaturapparat StampIT

Polycart LLC
Sofia, Bulgarien, EU

 
 
da_DKDanish
Scroll til toppen