Δήλωση προστασίας δεδομένων για τον ιστότοπο

Νομικές συμβουλές

1. Γενικά
Ελεγκτής: Polycart Limited - BG131004542 - Slavyanska 46, BG-2230 Kostinbrod, Σόφια, Βουλγαρία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ("εμείς") είναι ο διαχειριστής των ιστότοπων του ομίλου εταιρειών Polycart και των ιστότοπων του ("ιστότοπος").
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων - Emilia Boncheva, Τηλ: +359 878 421007, Email: office (at) polycart.info Ιστοσελίδες του ομίλου Polycart και των θυγατρικών του που υποστηρίζουν την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων GDPR:
https://polycart.info
https://polycart-bg.com
https://polycart-envelopes.com
https://polycart-filing.com
https://printos.eu/site
https://polypack-packaging.com
https://packaging-excellence.eu

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των δεδομένων σας. Η ακόλουθη Πολιτική απορρήτου εξηγεί τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας στους ιστότοπούς μας. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς προσφορές άλλων παρόχων, για τις οποίες δεν ισχύει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

2. Προσωπικά δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι μεμονωμένες λεπτομέρειες σχετικά με προσωπικές ή ουσιαστικές περιστάσεις ενός συγκεκριμένου ή αναγνωρίσιμου φυσικού προσώπου. Περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως το πραγματικό όνομα, η διεύθυνση, η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Για το λόγο αυτό οι ιστότοποί μας λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ και το βουλγαρικό ισοδύναμό του.

3. Χρήση του ιστότοπου χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που προσφέρονται από τον ιστότοπό μας χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα.
α) Αρχεία καταγραφής
Αντικείμενο επεξεργασίας: όπως η ώρα του αιτήματος, το περιεχόμενο στο οποίο αποκτήθηκε πρόσβαση και ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος. Δεν συλλέγονται πλήρεις διευθύνσεις IP που θα επέτρεπαν τον εντοπισμό συγκεκριμένων υπολογιστών και συνεπώς συγκεκριμένων χρηστών του Διαδικτύου.

Σκοποί επεξεργασίας: Η νομική βάση γι' αυτό είναι το άρθρο 2 του Συντάγματος: Σκοποί επεξεργασίας: Τα δεδομένα αυτά μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας και να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας, δηλαδή για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων. 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

β) Cookies
Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε cookies συνεδρίας.
Αντικείμενο επεξεργασίας: δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου, θα αποθηκευτούν από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies περιόδου λειτουργίας που ισχύουν μόνο για τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και δεν αποθηκεύονται μόνιμα, αλλά διαγράφονται αυτόματα όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα cookies δεν αποθηκεύουν δεδομένα που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε εσάς προσωπικά. Ούτε τα περιεχόμενα των cookies συγχωνεύονται με προσωπικά δεδομένα, αλλά παραμένουν ψευδωνυμοποιημένα (τα δεδομένα αποδίδονται άμεσα μόνο
σε ένα τυχαία παραγόμενο αναγνωριστικό).

Σκοποί επεξεργασίας: π.χ. ποια περιεχόμενα έχετε ήδη ανοίξει ή ποια προϊόντα έχετε βάλει στην αποθηκευμένη λίστα αγορών σας. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από τα cookies μας επιτρέπουν να αξιολογούμε τον τρόπο χρήσης του ιστότοπού μας και να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας, δηλαδή για την επιδίωξη των νόμιμων συμφερόντων.
Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αυτό μπορεί να γίνει στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

Επιλογές πρόληψης: Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies απενεργοποιώντας τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε επίσης να δείτε και να διαγράψετε τα περιεχόμενα των cookies ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες των ιστότοπων μας.

γ) Google Analytics: Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε το Google Analytics.
Αντικείμενο επεξεργασίας: Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc.
("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού σας που παράγονται από το cookie μεταδίδονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στην ΕΕ ή στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύονται. Ωστόσο, η διεύθυνση IP σας θα συντομευτεί πρώτα εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP σας θα μεταφερθεί σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Σκοποί επεξεργασίας: Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για να αξιολογήσει τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να εκτελέσει πρόσθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου για τους διαχειριστές του ιστότοπου. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή
χρόνο, παρακαλούμε βρείτε τον τρόπο στο εγχειρίδιο του προγράμματος περιήγησής σας.
Επιλογές πρόληψης:
Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies απενεργοποιώντας τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε επίσης να δείτε και να διαγράψετε τα περιεχόμενα των cookies ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας.

Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από cookies (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που παρέχεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: tools.google.com/dlpage/gaoptout.Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο. Αυτό θα εγκαταστήσει ένα cookie εξαίρεσης που θα εμποδίσει τη συλλογή των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια μελλοντικών επισκέψεων στη σελίδα μας.

ιστοσελίδα: Απενεργοποιήστε το Google Analytics
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Απορρήτου της Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα: www.google.com/analytics/terms/gb.html και policies.google.com,

4. Επεξεργασία των δεδομένων που διαβιβάζονται από εσάς

Χωρίς την άδεια του χρήστη δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην ενότητα 3 κατά τη χρήση του ιστότοπού μας. Ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει εάν επιθυμεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα, εάν του ζητηθεί.
Θέμα επεξεργασίας:
Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα συλλέξουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε και το περιεχόμενο του αιτήματός σας. Σκοπός επεξεργασίας: Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα μόνο για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας και να σας στείλουμε, π.χ.
υλικά ή δείγματα. Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών κανονισμών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, δηλαδή για την επιδίωξη έννομων συμφερόντων, εφόσον δεν έχετε αντίρρηση.
Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι το άρθρο. 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ (προσυμβατικά μέτρα) και το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (έννομα συμφέροντα).

5. Εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας και παροχή των δεδομένων σας σε τρίτους

Οι υπάλληλοί μας οφείλουν να τηρούν το απόρρητο. Εάν απαιτείται, ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών στον απαραίτητο βαθμό για την αποστολή υλικών ή δειγμάτων.
Πέραν αυτού, θα παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν απαιτείται από το νόμο, π.χ. σε διωκτικές αρχές. Η νομική βάση γι' αυτό είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ.

6. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Προσπαθούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον εκάστοτε σκοπό ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο.

7. Τα δικαιώματά σας

Εάν πληρούνται οι αντίστοιχες νομικές προϋποθέσεις, δικαιούστε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για εσάς (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ).
  • Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ).
  • Έχετε το δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17) ή περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) των δεδομένων που δεν χρειάζονται πλέον. Εάν ισχύουν νομικά απαιτούμενες περίοδοι αποθήκευσης, π.χ. για επαγγελματική αλληλογραφία βάσει του εμπορικού ή φορολογικού δικαίου ή σε περίπτωση άλλης νομικής εξαίρεσης, τα δεδομένα δεν θα διαγραφούν αλλά η επεξεργασία τους θα περιοριστεί.
  • Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης και σε άλλη επεξεργασία των δεδομένων σας για ειδικούς λόγους (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ).
  • Έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από εμάς- κατά περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα 1.
    Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στις εποπτικές αρχές (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ). Η κατά τόπους αρμόδια εποπτική αρχή μας είναι η Βουλγαρική Επιτροπή για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διεύθυνση: 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Sofia 1592, Bulgaria, EU - www.cpdp.bg/en/

8. Ασφάλεια δεδομένων

Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση σε όλο τον ιστότοπό μας. Έχουμε εγκαταστήσει πιστοποιητικά SSL για την ασφάλεια των δεδομένων όλων των ιστοσελίδων μας, έτσι ώστε οι πληροφορίες σας να παραμένουν ιδιωτικές. Επομένως, οποιαδήποτε δεδομένα εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας θα μας μεταδοθούν σε κρυπτογραφημένη μορφή και συνεπώς δεν μπορούν να τα δουν μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι.
Επιπλέον, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύουμε. Όλα τα δεδομένα προστατεύονται ευσυνείδητα από απώλεια, καταστροφή, παραμόρφωση, χειραγώγηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη.

Αρχείο υπογεγραμμένο από την Polycart LLC με τη συσκευή ηλεκτρονικής υπογραφής StampIT

Polycart LLC
Σόφια, Βουλγαρία, ΕΕ

 
 
elGreek
Μετακινηθείτε στην κορυφή