Oświadczenie o ochronie danych osobowych dla strony internetowej

Porady prawne

1. Ogólne
Kontroler: Polycart Limited - BG131004542 - Slavyanska 46, BG-2230 Kostinbrod, Sofia, Bułgaria, Unia Europejska, ("my") jest operatorem stron internetowych Grupy Kapitałowej Polycart i jej serwisów internetowych ("strona internetowa").
Inspektor ochrony danych -. Emilia Boncheva, Tel: +359 878 421007, Email: office (at) polycart.info Strony internetowe Grupy Polycart i jej podmiotów stowarzyszonych wspierające niniejsze oświadczenie o ochronie danych GDPR:
https://polycart.info
https://polycart-bg.com
https://polycart-envelopes.com
https://polycart-filing.com
https://printos.eu/site
https://polypack-packaging.com
https://packaging-excellence.eu

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa danych. Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych na naszych stronach internetowych. Nasza strona internetowa może zawierać linki do ofert innych dostawców, do których niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania.

2. Dane osobowe

Dane osobowe to pojedyncze szczegóły dotyczące osobistych lub materialnych okoliczności określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich takie informacje jak prawdziwe nazwisko, adres, adres pocztowy i numer telefonu. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Dlatego nasze strony internetowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) UE i jego bułgarskim odpowiednikiem.

3. Korzystanie z serwisu internetowego bez podawania danych osobowych

Możesz korzystać z informacji oferowanych przez naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych.
a) Pliki dziennika
Przedmiot przetwarzania: W przypadku dostępu do naszej strony internetowej przetwarzamy informacje o komputerze i przeglądarce żądającego, takie jak czas żądania, udostępnione treści oraz typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Nie są gromadzone kompletne adresy IP, które umożliwiłyby identyfikację konkretnych komputerów, a tym samym konkretnych użytkowników Internetu.

Cele przetwarzania: Dane te pozwalają nam ocenić, w jaki sposób nasza strona internetowa jest wykorzystywana i zoptymalizować naszą stronę internetową, tj. w celu realizacji uzasadnionych interesów.Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

b) Ciasteczka
Jeśli udzielisz nam zgody, będziemy używać plików cookie sesji.
Obiekt przetwarzania: Po otwarciu naszej strony internetowej tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, zostaną zapisane przez Państwa przeglądarkę internetową. Nasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie, które obowiązują tylko przez czas trwania sesji przeglądarki i nie są zapisywane na stałe, lecz są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Cookies nie zapisują danych, które mogłyby być przypisane do Państwa osobiście. Zawartość plików cookie nie jest również łączona z danymi osobowymi, lecz pozostaje pseudonimizowana (dane można przypisać bezpośrednio tylko
do losowo wygenerowanego identyfikatora).

Cele przetwarzania: Te pliki cookie służą do przetwarzania żądań Państwa przeglądarki do naszej strony internetowej i przyporządkowania ich do konkretnego użytkownika, np. jakie treści już Państwo otworzyli lub jakie produkty umieścili Państwo na zapisanej liście zakupów. Dane zapisane przez pliki cookie pozwalają nam ocenić, jak wykorzystywana jest nasza strona internetowa i zoptymalizować naszą stronę internetową, czyli w celu realizacji uzasadnionych interesów.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, można to zrobić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Opcje prewencyjne: Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez wyłączenie obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Możesz również w każdej chwili przejrzeć i usunąć zawartość plików cookie. Jednak w przypadku wyłączenia plików cookies, możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

c) Google Analytics: Jeśli udzielisz nam zgody, będziemy korzystać z Google Analytics.
Przedmiot przetwarzania: Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc.
("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje o korzystaniu przez Państwa z witryny internetowej generowane przez plik cookie są z reguły przekazywane na serwer Google w UE lub USA, gdzie są zapisywane. Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach Państwa pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę za pośrednictwem Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Cele przetwarzania: Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z tej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz wykonywania dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu dla operatorów strony. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie
czas, proszę znaleźć jak w instrukcji obsługi przeglądarki.
Możliwości zapobiegania:
Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez wyłączenie obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Możesz również w każdej chwili przejrzeć i usunąć zawartość plików cookies. Jednak w przypadku wyłączenia plików cookies, możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie (w tym Państwa adresu IP) dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki udostępnioną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout; Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na następujący link. W ten sposób zostanie zainstalowany plik cookie opt-out, który zablokuje gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie.

strona internetowa: Wyłączenie Google Analytics
Więcej informacji na temat Warunków korzystania z usługi Google Analytics oraz Polityki prywatności można znaleźć na stronie: www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz policies.google.com;

4. Przetwarzanie danych przekazanych przez Państwa

Bez zgody użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej nie będą przetwarzane żadne dane osobowe poza przypadkami wymienionymi w punkcie 3. Użytkownik może zdecydować, czy chce ujawnić dane osobowe na żądanie.
Temat procesowy:
Jeśli skontaktujesz się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy gromadzić podane przez Ciebie dane osobowe oraz treść Twojego zapytania. Cel przetwarzania: dane te wykorzystamy wyłącznie w celu przetworzenia Twojego zapytania i przesłania Ci np.
materiałów lub próbek. W ramach obowiązujących przepisów prawa możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, tj. do realizacji prawnie uzasadnionych interesów, jeśli nie wyrazisz sprzeciwu.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b GDPR (środki przedumowne) oraz Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR (uzasadnione interesy).

5. Poufność Państwa danych oraz udostępnianie Państwa danych osobom trzecim

Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności. W razie potrzeby możemy przekazać Państwa dane osobowe zewnętrznym usługodawcom w zakresie niezbędnym do przesłania Państwu materiałów lub próbek.
Poza tym przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy wymaga tego prawo, np. organom ścigania. Podstawą prawną do tego jest Art. 6 ust. 1 lit. c GDPR.

6. Czas przechowywania danych

Staramy się przetwarzać dane osobowe w jak najmniejszym zakresie. Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak wymaga tego dany cel lub jak długo wymaga tego prawo.

7. Twoje prawa

W przypadku spełnienia odpowiednich wymogów prawnych przysługują Państwu następujące prawa:

  • Mają Państwo prawo do informacji o zapisanych na Państwa temat danych osobowych (art. 15 GDPR).
  • Mają Państwo prawo do korekty wszelkich niedokładnych danych (art. 16 GDPR).
  • Mają Państwo prawo do usunięcia (art. 17) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 GDPR) danych, które nie są już potrzebne. Jeśli obowiązują wymagane prawem okresy przechowywania, np. w przypadku korespondencji biznesowej na podstawie prawa handlowego lub prawa podatkowego lub w przypadku innego wyjątku prawnego dane nie zostaną usunięte, ale ich przetwarzanie zostanie ograniczone.
  • W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach reklamy bezpośredniej oraz innego przetwarzania Państwa danych ze szczególnych powodów (art. 21 GDPR).
  • Mają Państwo prawo do przenoszenia danych (art. 20 GDPR), tj. prawo do żądania podanych nam danych w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony; w stosownych przypadkach mają Państwo również prawo żądać, abyśmy przekazali dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe. W celu dochodzenia swoich praw prosimy o skierowanie się pod adres podany w punkcie 1.
    Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza prawo prywatności, możesz złożyć skargę do organów nadzorczych (art. 77 GDPR). Naszym właściwym miejscowo organem nadzorczym jest Bułgarska Komisja Ochrony Danych Osobowych, adres: 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Sofia 1592, Bułgaria, UE - www.cpdp.bg/en/

8. Bezpieczeństwo danych

Używamy szyfrowania na całej naszej stronie internetowej. Zainstalowaliśmy certyfikaty SSL dla bezpieczeństwa danych na wszystkich naszych stronach, więc Twoje informacje są przechowywane w tajemnicy. Wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, zostaną nam przekazane w formie zaszyfrowanej i dlatego nie będą mogły być przeglądane przez nieuprawnione osoby trzecie.
Ponadto podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapisanych przez nas danych osobowych. Wszystkie dane są sumiennie chronione przed utratą, zniszczeniem, zniekształceniem, manipulacją oraz nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem.

Plik podpisany przez Polycart LLC za pomocą urządzenia do składania podpisów elektronicznych StampIT

Polycart LLC
Sofia, Bułgaria, UE

 
 
pl_PLPolish
Przewiń do góry