Deklaration om dataskydd för webbplatsen

Juridisk rådgivning

1. Allmänt
Controller: Polycart Limited - BG131004542 - Slavyanska 46, BG-2230 Kostinbrod, Sofia, Bulgarien, Europeiska unionen, ("vi") är operatören av Polycart Group of Companies och dess webbplatser ("webbplats").
Dataskyddsombud - Emilia Boncheva, tel: +359 878 421007, e-post: office (at) polycart.info Webbplatser för Polycart Group och dess dotterbolag som stöder denna förklaring om dataskydd enligt GDPR:
https://polycart.info
https://polycart-bg.com
https://polycart-envelopes.com
https://polycart-filing.com
https://printos.eu/site
https://polypack-packaging.com
https://packaging-excellence.eu

Vi lägger stor vikt vid skyddet av dina uppgifter. Följande sekretesspolicy förklarar insamling, behandling och användning av dina uppgifter på våra webbplatser. Vår webbplats kan innehålla länkar till erbjudanden från andra leverantörer för vilka denna integritetspolicy inte gäller.

2. Personuppgifter

Personuppgifter är enskilda uppgifter om en viss eller identifierbar fysisk persons personliga eller materiella förhållanden. Detta inkluderar information som till exempel ens riktiga namn, adress, postadress och telefonnummer. Säkerheten för personuppgifter är av stor vikt för oss. Därför drivs våra webbplatser i enlighet med gällande rättsliga bestämmelser, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och dess bulgariska motsvarighet.

3. Använda webbplatsen utan att lämna personuppgifter

Du kan använda den information som erbjuds på vår webbplats utan att lämna personuppgifter.
a) Loggfiler
Bearbetningsobjekt: När vår webbplats besöks behandlar vi information om den begärande datorn och webbläsaren, t.ex. tidpunkten för begäran, det innehåll som besöks, typ av webbläsare och operativsystem. Fullständiga IP-adresser som skulle göra det möjligt att identifiera specifika datorer och därmed specifika Internetanvändare samlas inte in.

Ändamål med behandlingen: Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att utvärdera hur vår webbplats används och optimera den, dvs. för att tillgodose legitima intressen.Den rättsliga grunden för detta är art. 6(1) bokstav f i GDPR.

b) Cookies
Om du ger oss ditt samtycke kommer vi att använda sessionscookies.
Bearbetningsobjekt: När vår webbplats öppnas sparas så kallade cookies, dvs. små textfiler, av din webbläsare. Vår webbplats använder sessionscookies som endast gäller under webbläsarsessionen och som inte sparas permanent utan raderas automatiskt när webbläsaren stängs. Cookies sparar inga uppgifter som kan hänföras till dig personligen. Innehållet i cookies slås inte heller samman med personuppgifter utan förblir pseudonymiserat (uppgifterna kan endast direkt hänföras till
till en slumpmässigt genererad identifierare).

Ändamål med behandlingen: Dessa cookies används för att behandla förfrågningar från din webbläsare till vår webbplats och för att tilldela dem till en specifik användare, t.ex. vilket innehåll du redan har öppnat eller vilka produkter du har satt upp på din sparade inköpslista. De uppgifter som sparas av cookies gör det möjligt för oss att bedöma hur vår webbplats används och att optimera vår webbplats, dvs. för att tillgodose legitima intressen.
Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket du kan göra i inställningarna för din webbläsare.

Förebyggande alternativ: Du kan förhindra att cookies sparas genom att inaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Du kan också när som helst se och radera innehållet i cookies. Om du inaktiverar cookies kan det dock hända att du inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser fullt ut.

c) Google Analytics: Om du ger oss ditt samtycke kommer vi att använda Google Analytics.
Bearbetningsobjekt: Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc.
("Google"). Google Analytics använder cookies. Den information om din webbplatsanvändning som genereras av cookien överförs i allmänhet till en Google-server i EU eller USA där den sparas. Din IP-adress förkortas dock först inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall överförs din fullständiga IP-adress till en Google-server i USA och förkortas där. Den IP-adress som din webbläsare överför via Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google.

Ändamål med behandlingen: Google kommer att använda denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och utföra ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och Internet för webbplatsens operatörer. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a i GDPR. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst
tid, se hur du gör i din webbläsares manual.
Förebyggande alternativ:
Du kan förhindra att cookies sparas genom att inaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Du kan också när som helst se och radera innehållet i cookies. Om du inaktiverar cookies kan det dock hända att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut.

Dessutom kan du förhindra att cookies (inklusive din IP-adress) samlas in om din användning av webbplatsen och att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout; Du kan förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter genom att klicka på följande länk. Då installeras en opt-out-cookie som blockerar insamlingen av dina uppgifter vid framtida besök på vår webbplats.

webbplats: Inaktivera Google Analytics
För mer information om Google Analytics användarvillkor och sekretesspolicy, se: www.google.com/analytics/terms/gb.html och policies.google.com;

4. Behandling av uppgifter som du överfört

Utan användarens tillstånd kommer inga personuppgifter utöver de fall som anges i avsnitt 3 att behandlas när du använder vår webbplats. Användaren kan besluta om han eller hon vill lämna ut personuppgifter om han eller hon blir tillfrågad.
Bearbetning av ämnet:
Om du kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller via e-post samlar vi in de personuppgifter som du tillhandahåller och innehållet i din förfrågan. Ändamål med behandlingen: Vi kommer endast att använda dessa uppgifter för att behandla din begäran och för att skicka dig t.ex.
material eller prover. Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser kan vi använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring, dvs. för att tillgodose legitima intressen om du inte motsätter dig detta.
Den rättsliga grunden för denna behandling är Art. 6(1) b i GDPR (åtgärder före avtalstillfället) och art. 6.1 f i GDPR (legitima intressen).

5. Sekretess för dina uppgifter och tillhandahållande av dina uppgifter till tredje part

Våra anställda är skyldiga att upprätthålla sekretess. Vid behov kan vi lämna ut dina personuppgifter till externa tjänsteleverantörer i den utsträckning som krävs för att skicka material eller prover till dig.
Dessutom lämnar vi endast ut personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga att göra det enligt lag, t.ex. till åklagarmyndigheter. Den rättsliga grunden för detta är art. 6(1) punkt c i dataskyddsförordningen.

6. Lagringstid för data

Vi försöker behandla personuppgifter i minsta möjliga utsträckning. Vi sparar dina uppgifter endast så länge som respektive syfte kräver eller så länge som lagen kräver.

7. Dina rättigheter

Om de respektive rättsliga kraven uppfylls har du rätt till följande rättigheter:

  • Du har rätt till information om de personuppgifter som sparats om dig (artikel 15 i GDPR).
  • Du har rätt att korrigera felaktiga uppgifter (artikel 16 i GDPR).
  • Du har rätt att radera (artikel 17) eller begränsa behandlingen (artikel 18 i GDPR) av uppgifter som inte längre behövs. Om lagstadgade lagringsperioder gäller, t.ex. för affärskorrespondens enligt handels- eller skattelagstiftningen eller vid andra rättsliga undantag, kommer uppgifterna inte att raderas utan behandlingen kommer att begränsas.
  • Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktreklam och annan behandling av dina uppgifter av särskilda skäl (artikel 21 i GDPR).
  • Du har rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR), dvs. rätten att begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format och att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi lägger hinder i vägen för detta; i förekommande fall har du också rätt att begära att vi överför uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. För att hävda dina rättigheter hänvisar du till den adress som anges i avsnitt 1.
    Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot sekretesslagstiftningen kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna (artikel 77 i GDPR). Vår lokalt behöriga tillsynsmyndighet är den bulgariska kommissionen för skydd av personuppgifter, adress: 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Sofia 1592, Bulgarien, EU - www.cpdp.bg/en/

8. Datasäkerhet

Vi använder kryptering på hela vår webbplats. Vi har installerat SSL-certifikat för datasäkerhet på alla våra webbplatser, så att din information hålls privat. Alla uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer därför att överföras till oss i krypterad form och kan därför inte ses av obehöriga tredje parter.
Dessutom vidtar vi lämpliga åtgärder för att garantera säkerheten för de personuppgifter som vi sparar. Alla uppgifter skyddas samvetsgrant mot förlust, förstörelse, förvanskning, manipulation och obehörig åtkomst och utlämnande.

Filen är undertecknad av Polycart LLC med elektronisk signeringsanordning StampIT

Polycart LLC
Sofia, Bulgarien, EU

 
 
sv_SESwedish
Bläddra till toppen